Salı, 14 Temmuz 2020 21:42

Bursa'da düzenlenen Jandarma Koşusunu ASUDE SULTAN kazanmayı başardı.

Osmanlı Dönemi
 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Çeri Birliği’nin 1826’da kaldırılmasıyla, Asakir-i-i Muntazâma Mansure, Asakir-i-i Muntazâma Hassa ve 1834'te Asakir-i Redîfe askeri organları Anadolu ve Rumeli’nin bazı illerinde güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla kurulmuştur. Bu birlikler Jandarma’nın temelini oluşturmakla beraber, Jandarma terimi ilk defa 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanını takip eden yıllarda yayımlanan tatbik kararnamelerinde görülür. Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)’nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

1879 yılında ise, Türk Jandarması günümüzde kullanılan şekli ile Jandarma adını almıştır. 1908’de modernleşmesine devam eden teşkilat, 1909’da Harbiye Nezaretine bağlanmış ve Umum Jandarma Kumandanlığı adını almıştır. 1. Dünya Savaşı esnasında, iç güvenliği sağlamaya devam eden Jandarma, aynı zamanda ülke savunması için de cephelerde savaşmış, özellikle Çanakkale Savaşları’nda büyük başarılar göstermiştir.
 

Cumhuriyet Dönemi    
 
29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra,  Jandarma teşkilatında yenileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda; Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış ve Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirilmiştir. 1937 yılında, dönemin jandarma teşkilatının yasal dayanağını oluşturan “Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi” yürürlüğe girmiş ve bu kanunla emniyet ve asayiş görevlerine ilave olarak, cezaevlerinin korunması görevi de Jandarmaya verilmiştir.   1939 yılında jandarma teşkilatı; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere dört grup halinde yeniden düzenlenmiştir. 1956 yılında yürürlüğe giren bir kanunla, Gümrük Umum Kumandanlığı tarafından yürütülen sınır, kıyı ve karasularımızın, emniyet ve korunması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik görev ve sorumluluğu, Jandarma Genel Komutanlığı'na verilmiştir.  Bu görev 21 Mart 2013 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiştir.


 
1968 yılında İlk Jandarma Havacılık birliği Diyarbakır’da kurulmuştur.
1974 yılında Jandarma  komando unsurları Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli görevler üstlenmiştir.
1982 yılında Jandarma tarafından yürütülen kıyı ve karasularımızın korunması görevi aynı yıl kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devredilmiştir.
1983 yılında Günümüz Jandarmasının temel mevzuatını teşkil eden 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu yürürlüğe girmiştir.

 
Ülkemizin güvenliğinde önemli bir role sahip JANDARMA teşkilatımız adına Bursa'da düzenlenen koşuyu antrenörlüğünü Askeri Canpolat'ın yaptığı imza atmak için Serkan Süslü'nün eyer aldığı ekürümüzün sahibi olduğu ASUDE SULTAN başarılı jokeyimiz Nevzat Avcı idaresinde çekişmeli geçen koşuyu foto finişte lehine çevirerek kazanmayı başardı. Genta Makina'nın yetiştiriciliğini yaptığı ASUDE SULTAN'ın annesi muhteşem Oasis Dream'in koşu kazanmamış kızı CASA TUA'dır.  Fransa ve İngiltere'de start aldığı yarışlarında birincilik elde edememiş CASA TUA nın ülkemizde koşan tek temsilcisi ASUDE SULTAN'dır.

 

 

[bt_video url="https://video-cdn.tjk.org/videoftp/2020/7/20071346.mp4" width="600" height="400" responsive="yes" autoplay="no" control="yes" loop="no"][/bt_video]

 

 

Okunma 296 kez