Kahraman Stud Harası - Sulama Sistemi

        

Kahraman Stud Harası - Sulama Sistemi

Yaz aylarında padoklara yağmurlama sistemleri kurulur.

Hara civarından geçen sulama kanalından suyu çekerek padokların su ihtiyacı karşılanır ve daha verimli olması sağlanır.